Kalender

mån
tis
ons
tors
fre
lör
sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2013
 

On Facebook

Kalender

15 maj 2013

Historia

Historia om Kråken och Tjäruskär

 

Bebyggelse - 1800 – 1999

 

I Kråken uppfördes i början av 1800-talet en timmerstuga av doktor Häggström som arrenderade jaktmark. ”Enkelstugan” på fastigheten 6:24 är Kråkens äldsta bevarade byggnad). Johan Petter Persson från Öre bosatte sig 1852 på nuvarande 1:8

 

Och Per Lydig, även han från Öre satte bo 3-4 år senare, troligtvis på nuvarande 6:20. På 3:9 residerade Karl Jonas Lydig från Öre åren 1879-1882. Näste ägare var Gustaf Eriksson från Lövånger. Dennes dödsbo stod som ägare från 1892 fram till 1927 då Engelbert Åsberg övertog stället.

 

Pehr Efraim Persson från Öre bosatte sig 1884 på Hällsund 1 längst i norr på Kråken. Sonen August, född 1866 tog över 1896. Tidigt på 1950-talet köptes fastigheten av Georg Karlsson Ström, född 1910. Vid slutet av 1800-talet ägde Järveds Ångsågs AB en stor del av marken på norra Kråken där små gårdar fanns för bolagets arrendatorer på 6:15, 6:24 och 6:18.

 

Vid södra delen av Kråksundet byggdes torp av fiskare på 3:8 västomsundet och på 3:42. Vid laga skifte var Järveds Ångsågs AB fortfarande dominerande markägare i Kråken som var glest bebyggt med bolagstorparnas och fiskarnas torp.

 

Efter laga skifte i Järnäs flyttade Albert Olofsson sin gård från Järnäs by till 1:8 öster om Kråksundet. På 1910-talet sålde bolaget ut mark och en gårdsklunga med några småbruk och egnahem växte fram nordost om Kråksundet och längs Kråksundbäcken. Bl. a. byggdes på 10-talet P A Johanssons gård på 6:13, Magnus Lövgrens på 6:15 och Johan Bergs på 6:16.

 

Under 20- och 30-talen tillkom bl. a. 6:20 (1922), 6:33 (1931). 6:25 (1933) och 6:14 (1937). Flera av 30-talshusen byggdes med mansardtak (Assar Erikssons 6:25 och Axel Jonssons (6:33).

 

I Sörkråken hade på 10-talet nr 1:15 och 3:29 bebyggts. 1925 uppförde Arthur Wallander ett bostadshus på 5:24 ett par kilometer söder om övrig bebyggelse. Två missionshus byggdes i Kråken, ett för EFS (föreningen bildades 1918), på 1:18 och ett för SMU på 6:34. Manfred Lövgren drev handelsbod under 30-talet på sin gård 6:15.

Mellan 1945 och 1950 byggde Ruben Olofsson på 1:40, Ture Åsberg på 6:36. Under samma period byggde Gunnar Lövgren ett bostadshus på 6:18 (ersatte den byggnad som 1945 brunnit ner på samma plats). 1951-1957 byggde Verner Berg på 6:38 (1953), Allan Åsberg på 6.24 (1953) Paul Åsberg på 6:37 samt Martin Åsberg på 6:10.

 

Under perioden 1960-1990 byggdes enbart fritidshus i Kråken, i princip efter hela strandlinjen. 1991 uppförde så bröderna Göran och Sune Åsberg var sitt bostadshus vid östra stranden av Kråksundet (avstyckning från 1:40). Under 1990-talet byggdes även ett bostadshus till deras syster Louise med familj öster om landsvägen vid 3:42.

Var god observera att de uppräknade byggnaderna inte utgör en heltäckande förteckning utan bara ger en översiktlig bild av hur byn Kråken har formats under ett par århundraden. Det förekommer uppgifter som säger att människor varit fast boende i Kråken även före 1852. Detta torde dock ha rört sig om kortare perioder. Lotsen Sikström och en Hidriksen har nämnts. Dokumentation som styrker detta har varit svårfunnen.(skrivet av Sven-Erik Berg)

 

Tjäruskär

Området runt Tjäruskär har använts av sjöfarare i många hundra år, för att inte säga tusentals år. Farleden som går förbi Tjäruskärskajen räknas som den "inre farleden". Redan tidigt användes ögruppen av säsongsfiskare och fångstmän från tidigt vikingatid och framåt.

Från tidigt 1900-tal till 1960-talet befolkades Tjäruskär av många säsongsarbetare som arbetade med timmerdragning åt olika bolag, av vilka kan nämnas MODO, Bowaters, och Holmens Bruk. Bogserbåtar var en vanlig syn runt våra öar och i hamnen dessa år.

Den bofasta befolkningen bodde på somrarna i Tjäruskär och försörjde sig på timmerdragning och fiske, dvs. ett intensivt dubbelarbete. En del fiskebodar från den tiden finns fortfarande kvar. I dag är området mycket populärt pga. rekreationsvärdet. Här finns fina badplatser, ett intensivt fågelliv och fiskrika vatten. (skrivet av Åke Åsberg)

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.