Kalender

mån
tis
ons
tors
fre
lör
sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
October 2016
 

On Facebook

Kalender

10 oktober 2016

Kojåsen

Information angående kojan på ”kojåsen” däri Mjövika

 

Kråken-Tjäruskär byaförening har en tid agerat gentemot Länsstyrelsen och Markägaren SCA

beträffande den övernattningsstuga som finns på ”kojåsen” i anslutning till Boggviken och

Mjöviken syd-sydväst om bebyggelsen i Kråken, för att få tillstånd att nyttja/underhålla kojan.

 

Stugans tillkomst

 

Fartyget Cornelia lastat med trävirke gick nyårsafton 1946 på grund vid Blågrundet. En hel del

virke bärgades av Kråkenbor vårvintern -47. Bland det manskap som kånkade och bar fanns

Alfred Johansson och Ture Åsberg. Dessa två passade på att bygga den aktuella kojan av det bärgade virket. De kom sedan att nyttja den bland annat vintertid i samband med fiske av lake. Det förekom att man firade påskhelgerna där. Flera bybor kom emellanåt på besök. Det handlade då om bl.a. Rudolf Olofsson, Gunnar Lövgren, Henry Wallander, Viktor Berg, Holger Lövgren.

Sven-Erik Johansson, son till Alfred Johansson, har varit behjälplig med information i ämnet.

När dessa rader skrivs i juni 2016 har kojan under längre tid stått outnyttjad.

Stugan som sådan finns av allt att döma inte registrerad hos någon myndighet, men Länsstyrelsen

har lämnat skriftlig dispens för byaföreningens begäran. Den aktuella stugan ligger inom ett naturreservat på ett område där SCA är markägare. Även SCA markjuridik har ställt sig positiv

till föreningens planer och har utfärdat ett arrendeavtal för markområdet, ett avtal som säger att

föreningen förfogar över marken på obestämd tid samt att detta inte är förenat med några kostnader för föreningen.

 

Sven-Erik Berg

 

Kojåsen

Stigen till Kojåsenstugan är nu röjd så nu kan man ta sig dit och ta sig en titt. Om inte förr kan du se fram emot en invigningsgrillning till våren och provsitta den då ditförskaffade grillplatsen som kommer att ligga lite närmare vattnet än själva stugan. Ansökan om pengar till renovering av stugan gick dessvärre om stöpet men vi jobbar vidare i den frågan men en härlig grillplats är inte dåligt det heller.

 

// Styrelsen

Ny styrelse 2016/2017

"Vid ett extra årsmöte den 3 juli 2016 utsågs en ny styrelse,
(se protokollfliken). Hösten 2016 planeras arbete med att byta fönster
i byastugan. En kallelse till arbetshelg kommer att skickas ut. Vi
arbetar också med att göra i ordning raststugan
Kojåsen vid Blågrundet. Tankar om att göra en fest i Byastugan senare i
år finns också. Nästa styrelsemöte planeras hållas i slutet av
september".
 
//Styrelsen
 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.