Kalender

mån
tis
ons
tors
fre
lör
sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

On Facebook

Årsmöte i Kråken Tjäruskärs Byaförening 2016-02-21

Alla medlemmar inbjuds till årsstämma den 21 februari 2016 kl 19.00
Plats: Byaföreningens stuga

Underlag som verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning kommer att läggas upp på hemsidan innan mötet äger rum.

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare
5. Mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragande av verksamhetsberättelse
8. Kassörens ekonomiska redovisning.
9. Revisorernas berättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelse
11. Stadgeenliga val
12. Beslut om firmatecknare
13. Fastställande av medlemsavgifter 2016
Årsavgift 250 kr per hushåll och år, 150 kr för enskild person
Rampavgift 100 kr /år och hushåll som är medlem övriga 200 kr alt 50 kr/gång
Interrnet till öarna: 100 kr frivillig avgift
Fastställande av datum för kajloppet, metartävling den 2 juli och stugsista den 28 augusti
Motion angående flytt av årsmöte till sommaren då fler kan närvara.
14. Programblad 2016
15. Information angående restauratör sommaren 2016.
16. Övriga frågor

Välkomna!
Styrelsen

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.