Kalender

mån
tis
ons
tors
fre
lör
sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
October 2016
 

On Facebook

Kojåsen

Information angående kojan på ”kojåsen” däri Mjövika

 

Kråken-Tjäruskär byaförening har en tid agerat gentemot Länsstyrelsen och Markägaren SCA

beträffande den övernattningsstuga som finns på ”kojåsen” i anslutning till Boggviken och

Mjöviken syd-sydväst om bebyggelsen i Kråken, för att få tillstånd att nyttja/underhålla kojan.

 

Stugans tillkomst

 

Fartyget Cornelia lastat med trävirke gick nyårsafton 1946 på grund vid Blågrundet. En hel del

virke bärgades av Kråkenbor vårvintern -47. Bland det manskap som kånkade och bar fanns

Alfred Johansson och Ture Åsberg. Dessa två passade på att bygga den aktuella kojan av det bärgade virket. De kom sedan att nyttja den bland annat vintertid i samband med fiske av lake. Det förekom att man firade påskhelgerna där. Flera bybor kom emellanåt på besök. Det handlade då om bl.a. Rudolf Olofsson, Gunnar Lövgren, Henry Wallander, Viktor Berg, Holger Lövgren.

Sven-Erik Johansson, son till Alfred Johansson, har varit behjälplig med information i ämnet.

När dessa rader skrivs i juni 2016 har kojan under längre tid stått outnyttjad.

Stugan som sådan finns av allt att döma inte registrerad hos någon myndighet, men Länsstyrelsen

har lämnat skriftlig dispens för byaföreningens begäran. Den aktuella stugan ligger inom ett naturreservat på ett område där SCA är markägare. Även SCA markjuridik har ställt sig positiv

till föreningens planer och har utfärdat ett arrendeavtal för markområdet, ett avtal som säger att

föreningen förfogar över marken på obestämd tid samt att detta inte är förenat med några kostnader för föreningen.

 

Sven-Erik Berg

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.