Kalender

mån
tis
ons
tors
fre
lör
sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
February 2015
 

On Facebook

ÅRSMÖTE 2015

Kallelse till årsmöte i Kråken-Tjäruskärs Byaförening

2015-02-22

Plats: Byastugan

Tid: 19.00

 

Dagordning

 

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare

6. Frågan om mötets behöriga utlysande

7. Föredragande av verksamhetsberättelsen

8. Kassörens ekonomiska redovisning

9. Revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Stadgeenliga val av ledamöter, revisorer och valberedning

12. Beslut om firmatecknare

13. Fastställande av medlemsavgifter

14. Datum för kajloppet och stugsista och eventuella andra aktiviteter

15. Programblad 2015

16. Beslut om att erbjuda kajfastigheten till uthyrning företrädesvis till verksamhet som kommer Kråken till gagn.

17. Övriga frågor

 

Välkomna!

Styrelsen

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.