Kalender

mån
tis
ons
tors
fre
lör
sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

On Facebook

Du är här

Hem

Verksamhetsberättelse 2015

Föreningen har under verksamhetsåret haft fyra medlemsmöten inklusive årsmötet den 22 februari. Styrelsen har dessutom haft tre protokollförda styrelsemöten.
Under året har bredbandsutbyggnaden i det närmaste avslutats och ytterligare fyra hushåll har eller skall ansluta sig, vi är nu uppe i 34 st. I bygdegården och kajhuset finns en trådlös router som också ger möjlighet till bredband för sommarstugeägarna på Tjäruskärs öar.

 

Kajprojektet har tack vare ytterligare ideella insatser kunnat slutföras. Kajstugan är nu utbyggd med toa/dusch och förråd, vatten och avlopp installerat. Tjänligt sötvatten finns och kvaliteten är fullgod efter installation av ett järnfilter. Vattentillflödet är så stort att vi kunnat erbjuda fem vattenlotter till boende på öarna; alla fem lotter a´20 000 kr är sålda. Den merkostnad på ca 50 000 kr vi fick i Leader Urnära projektet liksom installationskostnader i samband med uppstart av restuarangverksamhet. har mer än väl kompenserats Den senare drevs av Olofsfors Herrgård och rönte stor uppskattningav boende och gäster

 

Kajloppet arrangerades av frivilliga krafter under juli månad i år med ett mer professionellt upplägg och fina priser. På initiativ av medlemmar återupptogs metartävlingen samma dag; en tradition vi hoppas skall fortsätta. Stugsista anordnades med god uppslutning. Förutom trivselfaktorn gav aktiviteterna ett ekonomiskt överskott.

 

Systemet med avgifter i anslutning till kajen/hamnen fungerar fortsatt bra med hamnfogdarna.
Den av Järnäs Byamän hos Lantmäteriet begärda förrättningen av vändplatsen har ännu inte ägt rum.

 

I föreningen ingår 77 hushåll, eventuellt tillkommer några Föreningens ekonomi är fortsatt god med ett överskott på ca 20 000 kr samtidigt som fordringar på ca 20 000 kr finns.
Styrelsen vill tacka alla för sina insatser och ser fram emot ett bra 2016.

 

15 februari 2016

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.