Kalender

mån
tis
ons
tors
fre
lör
sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2013
 

On Facebook

Du är här

Hem

Fiskevatten

 

Fiskebestämelse över Kråken och Tjäruskär

Här visas samandrag över gällande fiske bestämelser över Öre Fjärden. För bestämelse i helhet besök Fiskeriverkets hemsida. (FIFS2004:36))

 

FISKEBESTÄMMELSER FÖR VÄSTERBOTTENS KUST

Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december norr om latitud 63´30 N (går vid Idas hälla).

Dock får fiske med nät med en maskstorlek mindre än 37 mm bedrivas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.

De maskstorlekar för nät etc. som anges i bestämmelserna avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

 

FREDNINGSTIDER

I Västerbottens kustvattenområde är allt fiske efter lax och öring förbjudet 1/10 – 31/12.

MINIMIMÅTT

För några fiskarter gäller minimimått (från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets)

Lax 60 cm

Öring 50 cm

Harr 30 cm

 

FISKE MED NÄT OCH ANDRA REDSKAP

Vid kusten får var och en fiska fritt med nät, långrev, bur, handredskap och håv. En långrev får ha högst 100 krokar. Nätens antal begränsas till 6 st och en sammanlagd längd av högst 180 meter. Detta gäller per person i båten Yrkesfiskare och fiskerättsägare får fiska med obegränsat antal redskap.

 

FASTA REDSKAP

Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter samt nätfiske efter lax och öring är förbjudet 1/4 – 10/6. Yrkesfiskare kan få dispens för fiske efter andra arter än lax och öring. Fiske efter lax och öring är förbjudet 1/10 – 31/12.

 

FREDNINGSOMRÅDEN

Utanför vissa älvmynningar finns fredningsområden, där särskilda bestämmelser gäller (Lögde-, Öre-, Ume-, Bure-, Kåge-, Byske- och Åbyälven samt Hörn-, Sävar- och Rickleån). Här är fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter samt fiske med nät efter lax och öring förbjudet dels 1/5 – 25 juni, dels 1/9 – 31/12.

 

KARTA ÖVER FREDNINGSOMRÅDE ÖRE ÄLV

 

 

Gränsen av fredningsområdet: Linjer i öster längs longituden 19 48,77 O och i söder längs latituden 63 25, 59 N till Storhällans sydligaste udde och därifrån till Järnäsus sydostligaste udde.

Restriktionsgräns 2: Linjer från Stickskärsskatan till Fjärdgrundets sydspets och från Fjärdgrundets nordspets till den västra av fjärdhällorna och vidare till Kylörens sydöstra udde.

 

FREDNINGSOMRÅDE GRÄNS

Fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året. Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet dels fr.o.m. den l maj t.o.m. den 25 juni, dels fr.o.m. den l september t.o.m. den 31 december

 

RESTRIKTINSGRÄNS 2

Allt fiske är förbjudet med undantag av fiske med ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 meter och sådant fiske med handredskap där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Länsstyrelsen kan efter ansökan bevilja fiske rätt inom fredningsområde ifall vissa behov uppfylls.

 

FISKÅDRA

I varje gren av ett vattendrag eller ett sund där fisken har sin gång som det heter i lagtexten, ska det finnas en fiskådra i det djupaste vattnet. Fiskådran lämnas fri från fiskeredskap, så fisken kan passera. Bredden på ådran ska vara minst en sjättedel av vattnets bredd vid det vanligast förekommande lågvattenståndet. Vid ett sunds ändpunkter sträcker sig fiskådran med oförändrad bredd 300 meter ut mot det djupaste vattnet.

 

SÄLBESTÅND

Följande fakta ger en liten inblick hur lite fritids fiskare tar upp från havet

fakta om sälbestånd i östersjön kommer från www.havet.nu

Gråsäl bestånd Östersjön 2006 var 24 000 st Gråsäl äter ca 7 kilo fisk/dag 613 20000 kilo fisk/år 61320 ton/år

Vikare bestånd Bottenviken 2006 var 8 000 st Vikare äter ca 3.5 kilo fisk/dag 102 20000 kilo fisk/år 10220 ton/år

Ca 71540 ton fisk per år konsumerat av säl i Östersjön och Bottenviken

50 st fiskare som tar upp 40 kilo fisk per år blir 2 ton/fisk per år 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.